Ắc Quy Đồng Nai Nước

Dòng ắc quy khởi động dùng cho ô tô, tàu thuyền, máy phát… với công nghệ sản xuất tiên tiến của Châu Âu. Sản xuất tại Việt Nam. Cam kết bảo hanh 09 tháng và theo tiêu chuẩn của nhà máy, sản phẩm mới 100%.