Ắc Quy Đồng Nai

Dòng ắc quy khởi động dùng cho ô tô, tàu thuyền, máy phát… với công nghệ sản xuất tiên tiến của Châu Âu. Sản xuất tại Việt Nam.